Proč si myslíme, že náš přístup k auditu je jiný?

Protože to slyšíme od našich klientů!

 

Náš recept je následující:

Správnost účetnictví

Na prvním místě nás zajímá správnost účetnictví, na základě nepřesného účetnictví se dělají nepřesná obchodní rozhodnutí – naši klienti nedělají špatná rozhodnutí kvůli účetním chybám

 Big 4 přístup

Kvalita našeho auditu má základy v Big 4 přístupu, avšak za nižší ceny a s osobnějším přístupem

Zkušenosti napříč odvětvími

Máme zkušenosti z auditu největších firem napříč všemi odvětvími v České republice

Zkušený auditor

U nás máte garanci, že audit u klienta je vždy veden zkušeným auditorem – nemusíte zaučovat osobu provádějící audit

Pokrytí daňových i právních otázek

Náš tým pokrývá kromě účetních i daňové a právní otázky

 Nejen výrok

Audit s přidanou hodnotou znamená, že od nás nedostanete pouze podepsaný výrok, ale seznam auditních zjištění s doporučeními k nápravě

 Ověření nastavení kontrol

Součástí naší práce je posouzení nastavení Vašeho vnitřního kontrolního prostředí

Nejvhodnější přístup

Díky zkušenému týmu jsme vždy schopni konzultovat nejasné body s ostatními zkušenými specialisty a následně zvolit nejvhodnější přístup

O problematice přemýšlíme

Nejsme líní o problematice přemýšlet, nebereme první názor jako ten jediný

Dlouhodobá práce s klienty

S klienty pracujeme v průběhu celého roku

Rychlá komunikace

Na Vaše dotazy reagujeme okamžitě

Naše práce nás baví

Audit, účetnictví a ekonomické poradenství nás baví

foto02

Krátce o mě

Jmenuji se Štěpánka Pasáková, jsem zodpovědná za služby, které náš tým dodává a jsem hlavní kontaktní osobou pro Vaši společnost. V oblasti auditu a účetnictví působím déle než 10 let.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů s hlavní specializaci mezinárodní obchod. Vedlejší specializací byly komerční jazyky (anglický, italský a francouzský). Část studia jsem strávila na italské univerzitě v Miláně – Universita Commerciale Luigi Bocconi.

První auditní zkušenosti jsem získala ve společnosti Deloitte, kde jsem pracovala 5 let. Následně jsem žila 2 roky v Austrálii, kde jsem v roce 2011 dokončila studijní program ACCA a stala se tak autorizovaným účetním znalcem ve Velké Británii. Jsem členem The Association of Chartered Certified Accountants. Od roku 2012 jsem statutárním auditorem registrovaným v Komoře auditorů České republiky a poskytuji auditní služby pod mým jménem.

Ve společnosti Deloitte jsem vedla auditní a poradenské projekty významných společností v ČR, zejména v odvětví finančních institucí, obchodu, stavebnictví, dopravy a dalších. Během své kariéry jsem získala bohaté zkušenosti s auditem a výkaznictvím podle českých účetních standardů a mezinárodních standardů, s konsolidacemi a fůzemi, reportingem na ČNB a další. Mluvím plynule česky, anglicky a italsky.

Mezi mé současné klienty patří zejména společnosti z oblasti strojírenské výroby pro automobilový průmysl, zemědělství, autodopravy, poskytování finančních služeb, obchodu, hotelnictví a lázeňství.

Náš tým

Tým nejbližších kolegů, kteří mi budou pomáhat na mých zakázkách a spoluřešit Vaše dotazy, je složen pouze z těch nejlepších, které jsem během své profesní kariéry potkala. Všichni členové týmu mají dlouholeté zkušenosti v dané oblasti načerpané z působení v Big 4.

Ing. Ondřej Pasák, FCCA

Ekonom


Financím se věnuje více než 13 let. Své zkušenosti získal zejména za svého působení ve společnosti Deloitte, kde pracoval 9 let v oddělení auditu, z toho 2 roky v australské kanceláři v Sydney. Kromě auditu má mnoho zkušeností z poradenských projektů pro přední české i zahraniční firmy.

Ing. Martin Šandera

Daňový poradce


Své zkušenosti získal zejména za svého šestiletého působení ve společnosti Deloitte, kde zastával pozici manažera v daňovém oddělení, a dále také ve společnosti ASB Group, kde úspěšně založil oddělení služeb daňového poradenstvi.

Mgr. Jaroslav Borovička, LLM

Advokát


V současnosti působící v poradenské a advokátní kanceláři Aurixa. Dříve pracoval v předních advokátních kancelářích včetně PricewaterhouseCoopers. Ve své praxi se zaměřuje zejména na poradenství v oblasti regulatoriky, fin. trhů, energetiky a korporátního práva.

Služby

AUDITNÍ SLUŽBY

istock_84066465_xlarge
 • Audit finančních výkazů dle IFRS a ČÚS
 • Audit konsolidovaných výkazů dle IFRS a ČÚS
 • Ověření Výroční zprávy
 • Audit zahajovacích rozvah při přeměnách
 • Zpráva o prověrce
 • Provedení dohodnutých procedur
 • Zpráva o kontrolním systému
 • Řádné, mimořádné účetní závěrky

 

SESTAVENÍ VÝKAZŮ

istock_14842686_xlarge
 • Sestavení finančních výkazů dle IFRS a ČÚS včetně přílohy
 • Sestaveni konsolidovaných výkazů dle IFRS a ČÚS včetně přílohy
 • Sestavení zahajovací rozvahy s komentáři při přeměnách
 • Příprava výkazu o peněžních tocích

 

 

PORADENSKÉ SLUŽBY

istock_91233797_xlarge
 • Příprava daňových přiznání
 • Členství ve výboru pro audit
 • Poradenství při přeměnách
 • Finanční a daňové due diligence
 • Nastavení a revize vnitřních kontrol
 • Nastavení účtování o finančních nástrojích
 • Poradenství při ocenění zásob
 • Poradenství v oblasti účtování u společností podnikajících v zemědělství

Máte zájem o naše služby?

Reference

Níže uvádíme některé z našich projektů, které jsme realizovali za poslední dva roky:

Rozdělení odštěpením sloučením u dvou výrobních podniků – auditní zakázka

Fúze dvou zemědělských družstev – auditní zakázka

Finanční due diligence při akvizici zemědělského družstva – poradenství

Konsolidace výrobních společností – auditní zakázka

Převzetí auditních zakázek – převzetí auditních zakázek je provedeno v několik krocích. Po získání nové auditní zakázky proběhne schůzka s bývalým auditorem, na které se diskutují rizika a zjištění v minulých obdobích. Následně jsou tato témata projednána s klientem. Na základě získaných informací dochází k sestavení plánu auditu.

Audit se standardně skládá ze tří částí rozložených v čase dle potřeby klienta. V první části se zaměřujeme na popsání fungování společností, pochopení nastavení vnitřního kontrolního systému a identifikaci rizik, na které se v průběhu našeho auditu zaměříme. Druhou částí je mezitímní audit, který probíhá před skončením účetního období, kde již dochází k revizi účetních zápisů. Třetí fázi je finální audit, kde dochází k testování účetních zápisů za celé účetní období, ke kontrole účetní závěrky a vydání výroku auditora.

Odvětví, ve kterých máme zkušenosti

Automobilový průmysl
Stavebnictví
Obchod
Zemědělství
Ubytovací služby
Lázeňství
 Autodoprava
 Banky
 Úvěrové společnosti
 Investiční Fondy
Leasingové společnosti
 IT společnosti
 Energetický průmysl
 Real-Estate
Farmacie

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat

Zavolejte nám na +420 608 282 061

Pošlete nám zprávu přes kontaktní formulář

Ing. Štěpánka Pasáková, ACCA

U Svornosti 143/6
Praha 10 – Dolní Měcholupy
109 00

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku, IČ 02724880, je plátcem DPH, DIČ CZ7758080814